Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek Ne Demek?

Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek

Rüyada kuran görmek, iyiliklerin, güzelliklerin ve mutlulukların işaretidir.

Çok güzel bir rüya olan Kuran görmek rüya sahibinin Tanrı tarafından i korunduğunun işaretidir. Hasta bir kimse rüyasında Kuranı Kerimi görürse, hastalıktan kurtulur.

Kuranı Kerimi satın aldığını görürse, o kimse her türlü kötülükten kurtulur.

Mushaf-ı Şerifi görmek ilim ve hikmete, mirasa, emanete, hüküm ve kuvvete, helal rızka; aydınlık ve dosdoğru istikamete, dünya ve ahirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere;

Mushaf bazen bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı yerlere,

Kendisine Kurandan bir şey verildiğini yahut elinde Kuran-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, bu ayeti aklında tuturak, manasına bakmalıdır

Ayet,rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate,

Ayet, azap ve ikaz anlamında ise, işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya, Ayet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder.

Kuran veya ondan bir şey okumak izzet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye,

Kuran okumak ve manasını anlamak akıl ve zekaya,

Çıplak olarak Kuran okumak nefsine uymaya,

Kuran-ı Kerimi hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine, Mushaf satın almak din yolunda mal sarfetmeye, satmak ise ilimden mahrum kalmaya, hor ve hakir olmaya,

Harflerini tahrif ederek Kuran okumak haktan yüz çevirmeye, süzünde durmamaya K uran ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye, Mushaftan bir parçayı yemek ilme, hikmete ve Kuran okumaya, onun ilmiyle amel etmeye, Kuranı yüksek bir yere açarak koymak ehli için makam ve mevkiye,

Mushafı açtığı halde onun yazılarının silindiğini görmek hayırsızlığa, Mushafı hürmetle öpmek hayırlı işlerde başarılı olmaya, Ehlinin Kuranı yastık yapması ya

Rüyada Kuran okumak veya Kuran okuyan birini dinlemek, iyiliklerin, güzelliklerin, mutlulukların işaretidir.

Rüyada Kuran ayetlerini Kuranın üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma işarettir.

Bir kimse rüyada Kuran-ı Kerimi mushafsız olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna işarettir.

Bir şahıs rüyada kendisine Kuran okuduğunu, hayır ve hikme telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin giriftar olacağı eza veya hak tarafından düşeceği azaba işarettir.

Cahil bir şahıs rüyada Kuran okuduğunu görse, ölür. Çıplak olarak Kuran okuduğunu gören kimsenin nefsinin isteklerine uyduğuna işarettir.

Kuranı yediğini gören kimsenin,
Kuran okumak vasıtasıyla geçindiğine işarettir.

Kuranı hatim ettiğini gören kimse için Allah (C.C.) katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına işarettir.

Bazı tabirciler, Kuran okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve sefali olduğuna işarettir, dediler. Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kuran okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis arzusunda bulunduklarına işarettir.

Rüyada Kuranı Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse. Kuranı kendi görüsüyle tefsir eder.

Hafız olmayan bir kimse Kuranı ezberlediğini görse, mülke nail olur. Kuran dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir.

Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu
veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Allah (C.C.) ona şifa ve afiyet ihsan eder.

Kuranı diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler. Rüyada Kuran okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine işarettir.

Rüyada Kuran veya ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahını af ve tövbesini kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder. Şahitlik yapacak ise, doğru şahitlik yapar. Veya yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kuranı güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.

Harflerini tahrif ederek Kuran okuduğunu gören kimse, Haktan döner ve ahdine hıyanet eder. Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere şahitlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.

Kuran okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir ise memur olur ve o işteki selahiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir.

Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanın ölümüne işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini eliyle bir Mushaf-i Şerifi yırttığını ve parçaladığını görmesi, o kimsenin Allah (C.C.)in inzal ettiği şeyi veya ondan bir kısmım inkar etmesine işarettir.

ARADAĞINIZ TABİRİ BULAMADINIZMI?
RÜYALARINIZI BİZE YAZIN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YORUMLAYALIM.
HEMEN TIKLAYIN!!!
55 Yorum
Sayfamızı Beğenenlerin Rüyaları Daha hızlı yorumlanacaktır!. Lütfen bize destek olmak için Facebook'ta Rüyatabirlerikitabi.com'u beğenin paylaşın...

Rüyanı Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.