Rüyada Sureler Görmek Ne Demek?

Rüyada Sure Okumak

(Herbir sureyi ismi ilede arayabilirsiniz)

1- Fatiha Suresi: Rüyada Fatiha Suresini okumak, hayırlı işlere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de haccetmeye işarettir. Rüyada Fatiha’yı veya ondan bir ayet okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allahu Teala’nin şer kapılarını kapayıp, hayır kapılarını açacağına işarettir.

2- Bakara Suresi: Rüyada Bakara Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa işarettir. Rüyada Ayetü’l-Kürsi’yi okumak; hafızaya ve keskin zekaya işarettir.

3- Al-i İmran Suresi: Bu sureyi veya bu surenin bir kısmını rüya da okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına veya çok yolculuk yapmasına işaret eder. Bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten art ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişler

4- Nisa Suresi: Rüyada Nisa Suresini veya ondan bir parça okumak rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemiyeceği bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işarettir.

5- Maide Suresi: Rüyada Maide Suresini veya ondan bir parçasını okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; güzel itikat, ibadet ve husu sahibi olmaya işarettir.

6- En’am Suresi: Rüyada En’am Suresini veya ondan bir parçayı okumak veya üzerine okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selametine, dünya ve ahirette güzel rızıkla rızıklanmaya işaretir.Rüyada En’am suresini okuduğunu görmek; iyilik ve cömertliğe, yüce Allah’ın o kimseye merhametine, dünya ve ahiret rızkına işarettir.

7- A’raf Suresi: Rüyada A’raf suresini okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; ilme nail olmaya dinin sağlam olmasına işarettir. Bazen de rüyada bu sureyi okumak; şeytanın hilesinden emin olmaya, ahirette Hazret-i Adem Aleyhisselamın şefaatine ermeye işarettir.

8- Enfal Suresi: Rüyada Enfal süresini veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek zafere ermeye, izzet ve yüceliğe işarettir.

9- Tövbe Suresi: Rüyada Tövbe suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu, yahut üzerine okunduğunu görmek; salih kimseleri sevmeye, dinini ıslah etmeye ve fitneden uzak kalmaya işarettir.

10- Yunus Suresi: Rüyada Yunus suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekarin hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işarettir.

11- Hud Suresi: Rüyada Hud suresini okuduğunu görmek, güzel ve düzgün itikada, Allah’a, hüsn-ü zan sahibi olmaya, ekin ve ziraati sebebiyle rızıklanmaya işarettir.Hazret-i Ömer (Radiyallahü Anh) bu rüyayu görenin düşmanı çok olur, şeklinde tabirde bulunmuştur.

12- Yusuf Suresi: Rüyada Yusuf suresini veya andan bir parçayı okuduğunu görmek; akrabalarından düşmanı çok olmaya işaret ettiği gibi, fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete, sıkıntıdan feraha ermeye de işarettir.

13- Ra’d Suresi: Rüyada Ra’d suresini okuduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

14- ibrahim Suresi: Rüyada İbrahim suresini okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

15- Hicr Suresi: Rüyada Hicr suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katında ve halk nazarında iyi bir kimse olmaya işarettir.Rüyada Hicr suresini okumak, güzel rızka, çok sevapa, günahtan kurtuluşa işarettir.

16- Nahl Suresi: Rüyada Nahi suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, din alimlerini ve salih müminleri sevmeye işarettir. Bazı tabirciler, O kimse, daimi rızka erer, demişlerdir. Hasta bir adamın rüyada Nahi Suresini okuması veya üzerine okunduğunu görmesi, hastalığından kurtulacağına işarettir.

17- İsra Suresi: Rüyada İsra suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Allah katında makbul olmaya, halk arasında hürmete, yüksek rütbelere, düşman üzerine galibiyete işarettir.

18- Kehf Suresi: Rüyada Kehf suresini okuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hale, bol rızka işarettir.

19- Meryem Suresi: Rüyada Meryem suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işarettir.;

20- Taha Suresi: Rüyada Taha Suresini okuduğunu görmek, hayra işarettir. Rüyada Taha suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, çok sevaba, düşman üzerine galip gelmeye, hesabın kolaylaşacağına işarettir.

21- Enbiya Suresi: Rüyada Enbiya Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işaret ettiği gibi, rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyazları île rızıklanmasına da işarettir.

22- Hacc Suresi: Rüyada Sure-i Hacc’i veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, defalarca hacca gitmeye işarettir.;

23- Mü’min Suresi: Rüyada Mü’min suresini okuduğunu görmek, kurtuluşa ve sağlam imana ve son nefeste iman île gitmeye işarettir. Bazen rüyada bu sureyi okuyan kimse, iffet sahibi olur ve belalardan kurtulur, Yüce Allah dünyada onu mü’minlerle beraber hasreder ve ölümü esnasında melekler ruhuna müjdeleyici şeyler gösterirler.

24- Nur Suresi: Rüyada Nur suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye Allah için sevmeye ve Allah için düşmanlığa işarettir.

25- Furkan Suresi: Rüyada Furkan Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, hakkı sevmeye, batıldan nefret etmeye işarettir. Bazen de rüyada o sureyi okuduğunu görmek, hak ile batılın arasına ayırt etmeye ve Allah’ın izniyle hesapsız olarak cennete girmeye işarettir.

26- Şuara Suresi: Şuara Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye işarettir.

27- Nemi Suresi: Rüyada Sure-i Neml’i veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin kendisini meşhur edecek bir ilme işarettir. O kimse, mülk, anlayış ve rütbe île de rızıklanır.

28- Kasas Suresi: Rüyada Kasas Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin Allah tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrakle rızıklanmaya işarettir.

29- Ankebut Suresi: Rüyada Sure-i Ankebut’u veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölünceyedek Allah’ın muhafazası altında bulunmaya işarettir. Bazı kere de bu rüya, yalnızlıkla imtihan edilmeye ve sabnndan dolayı müjdelenmeye işarettir.

30- Rum Suresi: Rüyada Rum Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, mal ve ilme, kazanca, düşman üzerine galibiyete işarettir.

31- Lokman Suresi: Rüyada Lokman Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, yüce Allah’ın o kimseye kitabı ve hikmeti öğretmesine ve onu halis itikatla rızıklandırmasına işarettir.

32- Secde Suresi: Rüyada Secde Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dünyada zühd ve takva ile rızıklanmaya, Allah indinde kurtuluşa erenlerden olmaya, kalbin nifaktan selametine ve tevhide işarettir.

33- Ahzab Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batıldan uzak durmaya ve salihleri sevmeye işarettir.

34- Sebe Suresi: Rüyada Sebe Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okundugunu görmek, dünyada zühd üzere yaşamaya, silah taşımayı sevmeye, secaatli ve atılgan olmaya işarettir.

35- Fatir Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, o kimse için mukarrebin meleklerinin istiğfarda bulunmasına kıyamet günü cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işarettir.

36- Yasin Suresi: Rüyada Yasin Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, temiz kalbe, sağlam imana, süphe ve tehlikelerden uzak durmaya, çok sevap işlemeye ve kıyamet günü Allah’ın resulü ve onun ehl-i beyti ile beraber bulunmaya işarettir.

37- Saffat Suresi: Rüyada Saffat Suresini okuduğunu görmek, düzgün itikada ve itaatkar evlata işarettir.

38- Sad Suresi: Rüyada Sad Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rüya sahibinin çok mala sahip olmasına ve mesleğinde mahir olmaya işarettir.

39- Zümer Suresi: Rüyada Zümer Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamet günü mü’minlerle ön safta bulunmaya, güzel akibete ve kitaplara işarettir.

40- Gafir Suresi: Rüyada gafir suresini veya ondan bir parçayı okuduğgunu görmek; gerçek mü’min ve hayır sahibi olmaya, dünya ve ahirette yücelikle rızıklanmaya işarettir.

41- Fussilet Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; insanları hidayet ve doğru yola çağırmaya çok sevapa ve Hak rızasını gözetmeye işarettir.

42-Sura Suresi: Rüyada Sura süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; uzun ömre, çok istiğfarda bulunmaya, Ulm ve amelde ziyadeliğe, hastalıktan kurtulmaya işarettir.

43- Zuhruf Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamet günü korkudan emin olmaya, ahiret hayatının selamette olmasına işarettir.

44- Duhan Süresi: Rüyada Duhan Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; izzet ve yüceliğe, kabir azabından ve cehennem ateşinden emin olmaya, kuvvetli itikada ve düşman üzerine zafere işarettir.

45- Casiye Suresi: Rüyada Casiye suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; zühd ve takva sahibi olmaya, Allah’tan korkmaya, kötülüklerden uzak durmaya ve kıyamette emin olarak hasredilmeye işarettir.

46- Ahkaf Suresi: Rüyasında bu sureyi okuyan kimseye ölüm meleği güzel surette gelir ve ona merhametli davranır.

47- Muhammedi Suresi: Rüyada Muhammed (S.A.V.) suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamette peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in sancağı altında olmaya, dünyada sünnet üzere yaşamaya ve düşmana galip gelmeye işarettir.

48- Fetih Suresi: Rüyada Fetih suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cihat etmeye, darlıktan genişliğe ve maksadına kavuşmaya işarettir.

49- Hucürat Suresi: Rüyada Hucurat süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah’in hükmüne tabi olmaya, kardeşlerini ziyarete, insanların arasını iyilikle bulmaya ve çok sevap işlemeye  işarettir.

50- Kaf Suresi: Rüyada Kaf suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; peygamberlerin amelleri gibi amel yapmaya, ilme, hayır kapılarının açılmasına ve rızkın genişliğine işarettir.

51- Zariyat Suresi: Rüyada Zariyat Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden rızıklanmaya, yakınları ve komşularıyla iyi geçinmeye işarettir.

52- Tor Suresi: Rüyada Tür süresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; salih amellere ve mübarek bir evlilik yapmaya işarettir.

53- Necm Suresi: Rüyada necm suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; Allah yolunda cenk edecek ve mübarek yolda ölecek bir evlata sahip olmaya işarettir.

54- Kamer Suresi: Rüyada Kamer suresini veya ondan bir parçayı okudugunu görmek; kıyamet günü yüzünün ayin ondördü gibi parlayacağına işarettir.

55- Rahman Suresi: Rüyada Rahman suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah’ın affına ve rahmetine ermeye, ilme, şer ve kötülükten uzak durmaya işarettir.

56- Vakıa Suresi: Rüyada Vakıa suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, dünyada fakirlikten emin olmaya, ahirette iyi amelle rızıklanmaya ve cennete ilk girenler grubuna dahil bulunmaya işarettir.

57- Hadîd Suresi: Rüyada Hadîd suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; güzel ahlaka ve dince kuvvete işarettir.

58- Mücadele Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; küfür ve batılla mücadele etmeye işarettir.

59- Hasr Suresi: Rüyada Hasr suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; rüya sahibinin kıyamet gününde takva sahibi kimselerle hasrolmasına işarettir.

60- Mümtehine Suresi: Rüyada Mümtehine suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, yüce Allah’a halisane ibadet ve taatte bulunmaya işarettir.

61-Saf Suresi: Rüyada Saf suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sebat ve murakabeye, Allah yolunda şehit olarak vefat etmeye işarettir.

62- Cum’a Suresi: Rüyada Cum’a suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, cuma namazına gelenlerin sevabı gibi sevap almaya işarettir.

63- Münafikün Suresi: Rüyada Münafikün suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kendi itikadından olmayan kimselerle düşüp kalkmaya işarettir.

64- Tegabün Suresi: Rüyada Tegabün suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ölümün ve kıyametin şiddetinden emin olmaya işarettir.

65- Talak Suresi: Rüyada bu suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; dost ve yaranı için üzüntüye düşmeye işarettir.

66- Tahrîm Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allah’ın rüya sahibinin tövbesini kabul buyuracağına işarettir. Bazı tabirciler: Bu rüyayı gören, eziyet verecek bir zevce île evlenir, diye yorumda bulunmuşlardır.

67- Mülk Suresi: Rüyada Mülk suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu, yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, çok mala ve rızka sahip olmaya, yüce Allah’ın kudret ve azametini tefekküre işarettir.

68- Nün Suresi: Rüyada Nün Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kitabet ve belagatle rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlaka işarettir.

69- Hakka Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allah’a yakınlığa, günahlardan tövbeye, hak üzere olmaya işarettir.

70- Mearic Suresi: Rüyada Mearic suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, ömrünün sonunda takva sahibi olmaya, çok oruca, her işinde galibiyete işarettir.

71- Nur Suresi: Rüyada Nur suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşman üzerine galibiyete, ahlaksızlık ve kötülüğü iptal etmeye ve insafı meydana çıkarmaya işarettir.

72- Cin Suresi: Cin suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişligine, cin taif eşinin o kimseye itaatine ve cinlerin şerrinden emin olmaya işarettir.

73- Müzemmil Suresi: Rüyada Müzemmil suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, iyilik ve hayır sahibi olmaya, geceleri namaz kılmaya, Kur’an-ı Kerim tilavetine, dünya ve ahiret müsküllerinden kurtulmaya işarettir.

74- Müddessir Suresi: Rüyada Müddessir Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, çok oruç tutmaya, sırra, sabır ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten nehyetmeye işarettir.

75- Kıyame Suresi: Rüyada Kıyame suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; iyilik ve hayır sahibi olmaya, fakir ve fukaraya bol yemek yedirmeye, yemin etmekten kaçınmaya işarettir.

76- İnsan: Kişinin rüyada insan suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmmesi, şükür ve ibadetle rızıklanmaya, zühd ve takvayı nefsine tercih etmeye, Nebiler Nebisinin ehl-i beytine karşı sevgi ve muhabbete ve güzel ahlaka işarettir.

77- Mürselat Suresi: Rüyada Mürselat suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, korkudan emin olmaya, genişlik ve rahmetle rızıklanmaya, aile efradı hakkında cömert davranmaya işarettir.

78- Nebe Suresi: Rüyada Nebe suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin iyilikle meth olunmasına, övülmeye ve Allah’ın o kimseyi halka sevdirmesine işarettir. Rüyada bu sureyi okumak, şan ve şöhrete, güzel isimle anılmaya, dinde hidayet üzere bulunmaya ve uzun ömürlü olmaya işarettir.

79- Nazlat Suresi: Rüyada Nazlat Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ticarette nasibe, san’atta faydaya, kaibdeki şüphe ve hiyanetten kurtulmaya isarettir.

80- Abese Suresi: Rüyada Abese suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve doğu taratma yolculuğa işarettir.

81- Tekvîr Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sefere ve ele geçecek rızka, husu ve tövbeye işarettir.

82- İnfitar Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; namaz hususunda tembellik göstermeye işarettir.

83- Mutaffifin Suresi: Rüyada Mutaffifin Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; adalet ve insafla ölçü ve tartısını yapmaya işarettir.

84- İnsikak Suresi: Rüyada İnsikak Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; nefsi muhasebe etmeye, kıyamet günü amel defterini sağ tarafından almaya işarettir.

85- Buruc Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ilim ve güzel amele, Allah’ın rızasını kazanmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

86- Tarık Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, kız ve erkek evlata, yüce Allah’ı zikretmeye işarettir.

87- A’la Suresi: Rüyada A’la suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok tesbih etmeye, işlerin yolunda ve kolay olmasına, ahireti dünyaya tercih etmeye işarettir.

88- Gaşiye Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkin lütfuyla geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe işarettir.

89- Fecr Suresi: Rüyada Fecr suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, ölüm anma kadar sünnet üzere yaşamaya, yetim ve fakirleri sevmeye, hem kendi hem de mü’minler için dua etmeye ve bu dua sebebiyle menfaatlenmeye işarettir.

90- Beled Suresi: Rüyada Beled suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yetimleri terbiye etmeye, yoksulları doyurmaya, merhametli ve şefkatli olmaya işarettir.

91- Şems Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlata, ahiret ve dünyada emin olmaya işarettir.

92- Leyl Suresi: Kişinin rüyada Leyl suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, geceleri ibadetle geçirmeye ve yüce Allah’a çok ibadette bulunmakla şereflenmeye işarettir.

93- Duha Suresi: Rüyada bu sureyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hayra ermeye, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bulunmaya, korkudan emin olmaya işarettir.

94- İnsirah Suresi: Rüyada insirah suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin hastalıklardan emin olmasina, kalbinin islam nüm ile pinidamasina, islerinin kolaylasmash na, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.

95- Tin Süresi: Rüyada Tin Suresini veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Resülullah efendimizin ve salihlerin yolunda gitmeye, güzel ameller işlemeye işarettir.

96- Alak Suresi: Rüyada Alak suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve tefsir ilmine, yazı yazmaya ve mütevazi olmaya işarettir.

97- Kadr Suresi: Bir kimsenin rüyada Kadr suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğgunu görmesi, hayırlı ise, halin güzelliğine, çok sevapa, uzun ömre, sadık söze ve şanın yüceliğine işarettir.

98- Beriyye Suresi: Rüyada Beriyye Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; o kimsenin eliyle birçoklarının hidayete ermesine, kalbinde tam itikadın meydana gelmesine, korku ve müjdeye işarettir.

99- Zilzal Suresi: Rüyada Zilzal suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rızka ve mala sahip olmaya işarettir.

100- Adiyat Suresi: Rüyada Adiyat suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allah’ı çok zikretmeye, uzun ömre, hayır ve iyilik yapmaya işarettir.

101- Karla Suresi: Rüyada Karla suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya işarettir.; 102- Tekasür Suresi: Rüyada Tekasür suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok mal île rızıklanmaya ve dünya için mal biriktirmeye işarettir.

103- Asr Suresi: Rüyada Asr Suresini okuduğunu görmek, müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galibiyete, sabırlı olmaya ve hak olanı tavsiyece işarettir.

104- Hümeze Suresi: Rüyada Hümeze suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya işarettir.

105- Fil Suresi: Rüyada Fil suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, zafere ve hacca gitmeye işarettir.

106- Kureyç Suresi: Rüyada Kureyş suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; halkın arasını ıslah etmeye, kolay rızka, muhtaçları gözetip yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işarettir.

107- Maun Suresi: Rüyada Maun Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; komşusu, arkadaşı ve herkesi faydalı ve razı kılmaya işarettir.

108- Kevser Suresi: Rüyada Kevser suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her iki dünyada da çok hayra nail olmaya işarettir.

109- Kafirün Suresi: Kafirün suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kafir ve münafıklara karşı cihad etmeye dinin sağlam olmasına ve halis imana işarettir.

110- Nasr Suresi: Rüyada Nasr suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşmanlar üzerine galip gelmeye, kıyamet gününde Allah’ın Resulü ve şehitlerle beraber olmaya işarettir.

111- Tebbet Suresi: Rüyada Tebbet suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; az çocukla rızıklanmaya ve uzun ömre işarettir.

112- İhlas Suresi: Rüyada Ihlas suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allah’ı zikretmeye, duanın kabul olmasına, hakkın yardımına ve Ism-i Azama nail olmaya işarettir.

113- Felak Suresi: Rüyada Felak suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, halinin güzelliğine, düşmana galip gelmeye, Allah tarafından namının yüceltilmesine, bütün kötülüklerden muhafazaya ve Ism-i A’zam ile rızıklanmaya işarettir.

114- Nas Suresi: Rüyada Nas suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, düşmana galibiyete, şeytanın kötülüklerinden emin olmaya işarettir.

ARADAĞINIZ TABİRİ BULAMADINIZMI?
RÜYALARINIZI BİZE YAZIN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YORUMLAYALIM.
HEMEN TIKLAYIN!!!
39 Yorum
Sayfamızı Beğenenlerin Rüyaları Daha hızlı yorumlanacaktır!. Lütfen bize destek olmak için Facebook'ta Rüyatabirlerikitabi.com'u beğenin paylaşın...

Rüyanı Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.