Rüyada Suyolu Görmek Ne Demek?

Rüyada Suyolu, Akarsu Görmek

Rüyada su yolu görmek Kadına, mala, alim kimseye, evlenmeye, hizmetçilere ve işçilere, çarşı-pazara, her çeşit rızık yollarına.

Sulama amacıyla ark kazmak (açmak) zenginliğe, ailesine iyi bakmaya, arkın yolunu (suyunu) kesmek evin nafakasından kesmeye, bir yakınını kendinden uzaklaştırmaya.

Ayrıca Bakınız: Rüyada Akarsu GörmekRüyada Dere GörmekRüyada Nehir Görmek

Evinde yahut bahçesinde (tarlasında) ark aktığını görmek üzüntüden kurtulmaya ve hayra erişmeye, akırkın önünnü kapanması insanlardan bazınının kıskançlığına. İşlek yol kenarlarındaki yahut mahelle aralarınkadi arkı görmek bazen zina yapmaya.

Suyolu ( su kanalları) rızık kazanma sebep ve vasıtalarına, yolcunun gittiği yola, insanın boğazına. Suyolu kişinin özel mülkü ise kendi hayatına, umuma aitse insanların hayatına. Evler arasında akan temiz su kanalları (arkları) temiz ve müreffeh hayata.

Akarsuyun üzerinden çör çöp toplamak pamukla bedeninin bazı yerlerini temizlemeye. Yerleşim alanlarına giren temez su yolları orada yaşayanlar için her türlü hayra. Her türlü akarsudan etrafa su taşması halk için kötü ve yaramaz haberlere delalet eder.

Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, yada bir alime delalet eder. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyasi için yahut bütün halka bir hizmette bulunur.

Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler. Su yolu hizmetçilere veya kölelere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara delalet eder. Bazen, su yolu lağıma bazan da çarşı ve dükkan gibi rızık yollarına delalet eder.

Rüyada ziraatini sulamak için bir ark kazdığını görse, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye delalet eder. Ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görse, çoluk çocuğunun nafakasını keser. Eğer evli ise, hanımını boşar. Yahut hanımını ailesi ve kavmi arasından çıkarır. Bazen rüya sahibi, vakfını iptal yahut kölesini azad eder. Yahut kendisinin hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden defeder.

Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise, bundan kurtulur. Veya hayra erişir. Arkın önünün kesilip kapandığını görse, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık ariz olur. Veya hizmetçisi kendisinden hamile kalır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer.

Meçhul bir lağıma sidiğini yaptığını gören kimse harama yaklaşır. Yahut hizmetçisi ya da hanımı yüzünden tehlikeye düşer. Lağım evin hizmetçisine delalet eder. Çünkü halkın pislikleri lağıma akıp gider. Bazen de su yolu, zina yapmaya delalet eder. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya delalet etmesi, daha fazladır.

Bazen lağım kederden kurtulmaya delalet eder. Çünkü lağımın tıkanıp kapanması ev halkı için üzüntü ve kederdir. Normal, şekilde akıyorsa ev sahibi üzüntü ve kederden halas olur. Bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar, eşya ve sanatı geçersiz kalır ve bu suretle mahzun olur.

Rüyasında su yolları yaptığını gören, hile yapıp ahalinin malını almayı düşünür. Yaptığı su yoluna başkasının suyunu akıttığını gören, halka hiyanet eder. Yaptığı veya evvelce yapılmış olan bir su yolunda su aktığını görmek, nikah ile tabir olunur. Bostanını su yolundan gelen su ile suladığını gören, nesi varsa bir kadına veya hizmetçisine harcar.

Kimin olduğu bilinmeyen su yolunda suların aktığını görmek, haram iş yaptığına, bir hizmetçi kadın ile suçlanacağına delalet eder. Bir su yolu yapıp su akıttığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Abdulgani Nablüsi’ye göre; rüyada su yolu ve ark görmek, rızkın kaynağı, evi, aracı olarak tabir olunur. Eğer su yolu, herkes için yapılmış ise, halkın hayatına. Özel ise sahibinin geçimine delalet eder. Su yolundan akan su, iki tarafına taşmadan akıyorsa, sahibi için bol geçime ve güzel bir hayata; eğer iki tarafına taşıyorsa, o yer halkına veya sahibine hüzün, keder ve gözyaşına; su yolu, evler arasından geçip suyu da saf ve tatlı ise bolluk, mutluluk ve iyi bir hayata delalet eder.

Bir rivayete göre akan suya sahip olduğunu gören, yüksek bir mevkie, menfaate ve faydaya nail olur. Bir su yolunun saf ve tatlı suyu ile bir mahalleden geçtiğini ve halkın bundan faydalandıklarını görmek o yerde bela ve salgın bir hastalık varsa geçeceğine; eğer kıtlık ve yokluk içinde iseler, Allah (C.C.) tarafından bereket ve ucuzluğa kavuşacaklarına; ticaretin artacağına; eğer su bulanık veya tuzlu veya herkese zarar verecek derecede taşkın ise, halkına bir kötülük geleceğine işarettir.

Su yolunun kendi evine aktığını görenin bu rüyasının tabiri yalnız kendisine aittir. Suyun bostanına veya tarlasına aktığını gören, bekarsa evlenir, evli ise çocuğu olur. Bir evde su yolundan kan aktığını görmek, ev kadınının kötü haline ve ahlakına; su yolunun taştığını ve herkese zarar verdiğini görmek o mahalle halkının kötü bir haber alacaklarına delildir.

Tarla veya bostanını sulamak için bir ark açıp su akıttığını gören, evlenir. Bir su yolunu bozan eşini boşar, bir su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören eşi ile kavga eder ve onunla konuşmaz. Bir rivayete göre, vefat eder.

Bostan veya tarlasına su yolundan su yerine kan aktığını görenin, karısı başka bir erkekle ilişkide bululur. Su yolundan su içtiğini gören, mutlu yaşar, bolluk içinde olur. Eğer su bulanık ve acı ise, hayatı keder, sıkıntı ve korku içinde geçer. Bazıları suyun bulanıklığını ve acılığını derecelerine göre hafif veya ağır hastalıkla yorumlamaktadırlar.

 

 

ARADAĞINIZ TABİRİ BULAMADINIZMI?
RÜYALARINIZI BİZE YAZIN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YORUMLAYALIM.
HEMEN TIKLAYIN!!!
13 Yorum
Sayfamızı Beğenenlerin Rüyaları Daha hızlı yorumlanacaktır!. Lütfen bize destek olmak için Facebook'ta Rüyatabirlerikitabi.com'u beğenin paylaşın...

Rüyanı Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.