Rugan * Derinin iyi olarak yorumlanmamasına rağmen rugan tez