Rüyada Yürek Görmek Ne Demek?

Yürek

* Kişi yüreği elinde tutuyorsa mevki sahibi olur.

* Rüyada kalp görmek birçok iyi huylara yorumlanır. Rüyada kalbinde bir korku hissettiğini duymak, hak yolunda yürüyüp kimsenin malına, ırzına, namusuna göz dikmeyen dürüst ve dindar bir adamla tabir olunur. Kalp vücudun hayat merkezi olduğu kadar, duygu ve his bakımından en hassas noktasıdır; iyilik, açıklık ve sırların korunduğu ve üretildiği yerdir. Bundan dolayı da kalp konusunda görülecek rüyalar bütün bu hususlar göz önüne alınarak rüyanın oluşuna göre yorumlanmalıdır.

* Rüyada kalbinin karnında bulunduğunu görmek, dininin sağlam olduğuna; kalbinin hızlı hızlı attığını görmek, dünya ve ahiret işlerinin yolunda bulunduğuna işarettir. Bazı tabirciler kalbi kadınla da yorumlarlar. Rüyada kalbinin parçalandığını gören, sıkıntıda ise sıkıntı ve kederinden kurtulur, hasta ise iyileşir. Kalp bir bakımdan rüya sahibinin eşi olarak tabir edilir. Kalp aynı zamanda insanın dini inancının kaynağıdır. Bu sebeple bir kimse kalbinde bir göz bulunduğunu görse bu gözle dünyayı ve dünyadaki özellikleri yani akıl, zeka ve din bakımından olan her şeyi müsahede ettiğine delalet eder.

* Bazı yorumculara göre de, kalp, amirlerine veya işlerini yürüten kimseye işarettir. Rüyada kalbinin çıkarıldığını görmek, çekeceği bir korkudan dolayi delirecegine veya dini inancının bozulacağına delalet eder. Kalbinin körlendiğini veya karardığını görmek, hakikati göremediğine, anlayamadığına ve hak yolunu seçemediğine işarettir. Rüyada kalbinin olmadığını görmek, eğer dindar bir kişi ise Cenab-ı Hakk’a olan bağlılığının devam ettiğine ve Allah’ (cc)dan korkusunun sürdüğüne delalet eder. Tanıdığı veya tanımadığı bir kimsenin kötü bir duruma girip, perişan bir hale geldiğini görerek, kalbinin üzüldüğünü görmek, rüya sahibinin Allah’ın emir ve nehiylerine candan bağlı olduğuna, kimsenin kötü bir duruma düşmesine gönül rızası ile baş eğmeyeceğine yorumlanır.

* Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir insan olduğuna işarettir. Rüyada, Allah’ın (cc) emirlerine ve Peygamber (SAV) Efendimizin hadisi şeriflerine karşı kalbinin kapalı olduğunu ve bütün bunları şüphe ile karşıladığını görmek bu kimsenin büyük bir günah denizde bulunduğuna, Allah’ı anmaktan ve Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemekten canının sıkıldığına delalet eder.

* Nablusi’ye göre: kalp görmek, zihin, zeka, akıl, duyuş, din, ve hüküm ile yorumlanır. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her rüya bunlardan birisi ile kıyaslanır.

* Salimi’ye göre: rüyada kalp görmek, dinde iyileşme, iyi düşünme ve iyi sözdür. Kalbinin çalınıp götürüldüğünü görmek dört şekilde tabir olunur: Şiddetli korku, delilik, dinin ifsadı, musibet. Rüyayı gören veya rüyanın delalet ettiği kimse şiddetli korkuya düşer, deli olur, dininde fesada uğrar, yahut başka bir musibete çatar.

* Rüyasında kalbini siyah gören, Hak’tan uzaklaşmıştır. Çok günah işler. Kalbi doğruluğu görmez. Kalbinin üzerinde bir kılıf, bir muhafaza, bir örtü olduğunu görmek, bu rüya gibi tabir olunur. Göğsü yarılıp kalbinin çıkarıldığını görmek, zeka ve anlayışından ve akıldan yoksunluğa, dininde fesat olacağına delalet eder. Kalbinin yarılıp yıkandığını görmek, dininin kuvvetine, fesattan kurtulmaya. Kalbinin içine güzel kokulu bir şey veya şeker gibi tatlı bir madde doldurulduğunu görmek, iman nuru ile dolacağına, kalbinin içine fena ve pis kokulu bir şey doldurulduğunu görmek, ahlaksızlığa, günaha; dininin fesada uğrayacağına işarettir.

* Kalbini yaralı ve çıbanlı, kan ve irin içinde görmek, bir şeyden çok etkilenip üzüleceğine, yahut kalbinde bir takım kötü fikirler doğacağına, kalbini pişirip yediğini görmek, herkese iyilik edeceğine delalet eder. Kalbini yumuşak görmek, merhamet sahibi olduğuna, kalbini beyaz ve parlak görmek, iyi kalplilik ve iyi niyete delalet eder.

Bir başka rivayete göre de:
* Rüyada kalp görmek, adamın kahramanlığına. Emir vermesin , oyun oynamasan, cesaretine, akıllı, zekî, cömert ve müsamahakar olduğuna; ahlak, tabiat ve adetine işarettir. Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına işarettir. Kalb, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve aşikar yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sır yeridir. Bundan dolayı rüyada kalb de iyilik ve kötülükten görülen şeyin miktarınca tabiri vücuda aittir. Bir kimse rüyada kalbinin karnında çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur.

* Bazı tabirciler; kalpler, kadınlarla tabir edilir, dediler. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur. Kalb, rüya sahibinin hanımına işarettir. Kalb insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zeka ve anlayisina. dindarligina ve güzel şekilde konuştuğuna işarettir. Bir kimse rüyada kalbinin karnından kaçırıldğını görse, ariz olacak bir korkudan dolayı kalbinin perişan veya aklının gideceğine ya da dininin bozulacağına işarettir. Kalbinin karardığını veya perdelendiğine, hakikati anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu görmediğine işarettir.

* Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakka olan kalbi rabitasının devam ettiğine ve Allah (C.C.)’dan korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah’a olan bağlılık ve rabitasına hiç bir şeyin manî olmayacağına işarettir.

* Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafık olduğuna işarettir.

Ayrıca Bakınız: Kalp

ARADAĞINIZ TABİRİ BULAMADINIZMI?
RÜYALARINIZI BİZE YAZIN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YORUMLAYALIM.
HEMEN TIKLAYIN!!!
15 Yorum
Sayfamızı Beğenenlerin Rüyaları Daha hızlı yorumlanacaktır!. Lütfen bize destek olmak için Facebook'ta Rüyatabirlerikitabi.com'u beğenin paylaşın...

Rüyanı Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.