Rüyada Peygamber Görmek Ne Demek?

Peygamber

* Peygamberlerden birini görmek rahmet ve nimete, hürmet ve itibara, devlet ve saadete, muvaffakiyet ve zafer bulmaya, öncü ve liderliğe, dinde kuvvete, dünya ve ahirette esenlik ve hayra. Gerek yaşıyor gerekse vefat ettiği halde bir peygamberi ziyaret etttiğini görmek salih kimseler için ziyade takvaya, fasık ve günahkar için bereket ve hayra, af ve bağışlanmaya.

* Peygamberi sevinç ve tebessüm eder halde görmek izzete, üstün gayrete ve zafer bulmaya; üzüntülü ve gazaplı görmek, sonu sevinç ve sürur olan üzüntü ve hastalığa. Peygamber görmek hikmet ve feyze, cennet ehlinden olmaya.

* Rüyada peygamber olduğunu görmek musibetlere tahammül etmeye, işlerinin sonunun iyi olmasına yahut şehid olarak ölmeye. Peygamberlerden birinin kendisini dövdüğünü gören kimsesalih biri ise ahirette arzularına kavuşmasına.

* Peygamberin kendisine bir şey verdiğini görmek büyük hayır ve insanlara. Bir peygamberin kabrini kazdığını görmek onun sünnetine ve sanatına uymaya. Peygamberde görülen nakıslık ve çirkinlik, kişinin dinindeki eksiklik ve noksanlığa.

* Bir peygamberin şeriat dışı bir emir vermesi, rüya sahibinin dini emirlere muhalefet yapmaması yönünde uyarılmasına delalet eder. (Rüyada görülen peygamber biliniyorsa, onun isminin geçtiği maddeye bakınız. Mesela Peygamberimiz görülmüş ise, ‘Muhammed (a.s.)’ maddesine, Hz. Yusuf için ‘Yusuf (a.s.)’ maddesine bakılmalıdır.)

* Rüyada herhangi bir peygamberi görmek, hayra işarettir. Bu rüya, rüya sahibinin her türlü zorluğu aşması için Tanrıdan destek göreceği anlamına gelir. Kişinin hayatının çok güzel olacağına işarettir. Peygamberin ismine göre de yorumlanır.

* Rüyada Nebilerden herhangibirini görmek, babaya işarettir. Çünkü baba da çocuğuna nebi gibi şefkatli davranır ve onun ne dünya da ne ahirette azab çekmesini istemez. Peygamber, hocaya da işarettir. Zira hoca da öğrencisini Peygamber terbiyesi ve ilmi yetiştirir. Aynı zamanda Peygamber Kur’an öğreten bir muallime de işarettir, denilmiştir.

* Rüyada peygamberlere yakışan vasıfta onları görmek, onların arkasında namaz kılmak, onlara uymak ve arkasından gitmek, peygamberin verdiği bir şeyi yemek veya peygamberden bir şey öğrenmek veya bir haber almak, peygambere tabi olmaya ve yolunda gitmeye işarettir. Bunların aksinin görülmesi ve peygamberin önüne geçilmesi ise, gören şahsın bid’at sahibi olduğuna ve sapıklık içinde bulunduğuna işarettir.

* Peygamberin görülmesi, alim, hakim, hatip ve terbiyeciye işaret edeceği de söylenmiştir. Çünkü bu insanlar halkı Allah yoluna davet ederler. Peygamberin güzel bir şekilde görülmesi, onun ümmetinin iyi işler yaptığına ve peygamberinin yolunda gitmelerine, peygamberin üzüntülü ve iyi şekilde görülmemesi ise, ümmetinin fesat ve bidat içerisinde bulunmasi île tabir edilir.

* Rüyada peygamberlik iddiasında bulunduğunu gören kimse, durumuna göre bir memuriyete girer, mesela hakimlik görevi bekliyorsa hakim olur, öğretmenlik bekliyorsa ögretmen olur. Bunlardan hiçbirine ehil değilse, batıl bir iddiada bulunmuş olmakla beraber, devlet adamlarından birisi vasıtasıyla ona bir bela isabet eder.

* Bir kimse rüyada peygamber olsa yahut Allah (C.C.)’a inanmaları için halkı çağırsa, eğer onun bu çağrısını bir şahıs kabul ederse, rüyayı gören büyük bir rütbeye nail olur. Yahut onun adaşı ve ona benzeyen bir nebinin dünyada mübtela olduğu sıkıntılara benzeyen bir sıkıntı ve musibet ona isabet eder. Bir kimse rüyada Nebilerin bir yerde olduklarını görse ve ora halki da savas halinde iseler, düşmanlarına galip gelirler. Eğer kıtlık içinde iseler, Allah (C.C.), onları sıkıntı, keder ve üzüntüden kurtararak sevindirir.

* Peygamberlerden birisinin elbisesini giydiğini gören kimse, devlet adamı ise, saltanat ve devlete kavuşur, talebe ise, büyük bir dereceye nail, fazilet ve delilleri vazih ve açık olur. Rüyada Nebi olduğunu gören kimse, şehit olarak ölür. Yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder. İşinin sonu zaferle neticelenir. iyilikle emredip kötülükten insanları sakındırır.

* Bir kimsenin rüyada, ibadet, taat, iyilik ve ihsan gibi nebilerin bazı amellerini yaptığını görmesi, mütedeyyin ve imanlı bir insan oluşuna işarettir. Fakir, müflis veya işi zor olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o şahsın işlerini kolaylaştırır ve o peygamber sebebiyle onun işleri biter.

* Nebileri rüyada görmek, iki şekilde olur Rüya sahibi o nebiyi ya kendi şekliyle görür ki, bu halde rüya sahibinin iyi halli, izzetli, şöhretli ve ona düşmanlık eden kimseye galip gelmesine yahut o nebinin durumunu ve yüzünü tozlu ve değişik görür ki, bu halde rüya sahibinin kötü haline ve ona gelecek sıkıntıya, sonra da Allah (C.C.)’in onu o sıkıntıdan kurtarmasına işarettir.

* Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hiyanet etmesine ve sözünden dönmesine işarettir. Rüyada peygamberin devrinde yaşadığını gören kimse, şeref ve nimete erişir, eğer buna layık birisi ise, şeytan o kimse ile oynamıştır. Peygamberlerden birisinin kendisini dövdügünü gören kimse, salih bir şahıs ise, ahirette maksat ve arzusuna kavuşacağına işarettir.

Hayra işarettir. Rüya sahibinin Tanrı’nın sevgili kulu olduğu anlamına gelir.

Rüyada peygamberlerden birini görmek; eğer güleryüzlü ise; dünyada ve ahirette hayra,bolluğa, kızgın ise; dünya ve ahirettte zarara işarettir.

ARADAĞINIZ TABİRİ BULAMADINIZMI?
RÜYALARINIZI BİZE YAZIN ELİMİZDEN GELDİĞİNCE YORUMLAYALIM.
HEMEN TIKLAYIN!!!
20 Yorum
Sayfamızı Beğenenlerin Rüyaları Daha hızlı yorumlanacaktır!. Lütfen bize destek olmak için Facebook'ta Rüyatabirlerikitabi.com'u beğenin paylaşın...

Rüyanı Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.