Tekme Vurmak * Ebu Said El-Vaiz demiştir ki: Birisinin