Tuğ * Rüyasında kişinin başında bir tuğ olursa kişinin